GEUS og Asiaq fortalte gymnasieelever i Nuuk om is og klima

31-10-2014

Klimaforandringernes meget konkrete natur blev demonstreret og illustreret på den første udgave af Climate Change Teaching in Greenland-dagen i Nuuk den 24. oktober. 200 elever fra Midtgrønlands Gymnasiale Skole (GU) var mødt op på Grønlands Naturinstitut, hvor de blandt andet blev præsenteret for en forsøgsopstilling, som viste mekanismen bag havniveaustigninger. Der var stor interesse for arrangementet, der havde Godthåbsfjorden som konkret udgangspunkt, og konsekvenserne af afsmeltningen af Indlandsisen blev ivrigt diskuteret.

Til den første udgave af Climate Change Teaching in Greenland-dag på Grønlands Naturinstitut fredag den 24. oktober, bevægede 200 GU-elever sig rundt på et antal poster i huset. Dagens tema var miljøet i Godthåbsfjorden, hvor eleverne blev introduceret til forskellige emner, som Naturinstituttet, Asiaq og GEUS arbejder med i relation til Godthåbsfjorden.

Asiaq og GEUS havde i fællesskab en post, der ved hjælp af en simpel forsøgsopstilling viste mekanismen bag havniveaustigninger som følge af afsmeltning og kælvning af isbjerge fra Indlandsisen. Derudover viste opstillingen forskellen på havis og gletsjeris. Der var stor interesse og mange bud på, hvor meget havene vil stige, hvis hele Indlandsisen smelter. De tre forskere på posten havde forskellig uddannelsesmæssig baggrund, så de mulige veje til at komme til at arbejde med is og klima blev også diskuteret.

Torsdag den 6. november er der uddannelsesdag på GU i Nuuk, hvor GEUS vil være til stede. Her vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til blandt andet geologi- og geografiuddannelserne.

Se eksperiment i hurtig gengivelse, der viser forskellen på land-is og havis' bidrag til havniveaustigninger. Land-isen, der smelter i det venstre kar, fortrænger det blå havvand og herved stiger verdenshavene. I karret til højre er havvandet allerede fortrængt af havisen, og der sker ingen havniveaustigning ved smeltning, da vandet blot skifter fase.
Film: Jakob Abermann & Majbritt Westring Sørensen (ASIAQ) Se eksperimentet

Kontakt
Kisser Thorsøe, M.Sc. Naturgeografi, Chefkonsulent, Kontorleder - Nuuk
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
c/o Grønlands Naturinstitut - Kivioq 2, Postboks 570, 3900 Nuuk, Grønland

Telefon: +299 36 12 62 (kontor), +299 56 23 65 (mobil)
E-mail: kit@geus.dk
Hjemmeside: www.geus.gl

Ryggen af en gruppe gymnasieelever

Gymnasieelever fra GU får demonstreret en model af, hvordan mekanismen bag havvandsstigninger som følge af afsmeltning og kælvinger fra Indlandsisen. På billedet ses glaciolog Morten Langer Andersen, der for tiden er på besøg fra GEUS i København, i færd med at forklare forskernes beregninger.
Forstør