Hæderspris for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.

14-03-2014

Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen fra GEUS modtog de 11. marts 2014 ATV Jord og Grundvands hæderspris for sin mangeårige og store indsats for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.

Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen fra GEUS modtog de 11. marts 2014 ATV Jord og Grundvands hæderspris for sin mangeårige og store indsats for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.

ATV-Fonden for Jord og Grundvand uddelte den 11. marts 2014, ATV Jord og Grundvands hæderspris 2014 til vicedirektør Bjørn Kaare Jensen fra GEUS. Prisen på 25.000 kr. blev overrakt af fondens formand Ida Holm Olesen, på ATV Jord og Grundvands årlige vintermøde i Vingstedcenteret ved Vejle, hvor flere hundrede branchefolk var mødt frem for at diskutere jord- og grundvandsforurening.

Bjørn Kaare Jensen fik prisen for et mangeårigt, meget engageret, initiativrigt og visionært bidrag til udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.

"Som vicedirektør på GEUS har du et bredt fundament for arbejdet, og de senere år har du sammen med Miljøministeriet blandt andet ydet en stor indsats gennem besøg i udlandet eller som vært i Danmark for at vise omverdenen de stærke kompetencer, Danmark har opbygget igennem især den nationale grundvandskortlægning," sagde Ida Holm Olesen ved overrækkelsen og forsatte:
"Dine kompetencer indenfor forskning, rådgivning og teknologi på grundvandsområdet kommer i spil flere steder, eksempelvis i dit formandskab for Danish Water Forum, som samler de danske vandaktører bredt og sætter vand på dagsordenen nationalt som internationalt, og også i det aktuelle samarbejde China Europe Water Platform, hvor du er tovholder i forhold til grundvand."

Bjørn Kaare Jensen koordinerer arbejdsområderne Vandressourcer og Natur og Klima ved GEUS og er ansvarlig for den geologiske kortlægning i Danmark.

Læs mere om ATV Jord og Grundvands hæderspris
www.atv-jord-grundvand.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=56

Kontakt:
Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS
Tlf.: 91 33 34 03
E-mail: bkj@geus.dk

Prismodtageren med formand og næstformand

Prismodtager Bjørn Kaare Jensen med formand for ATV Jord og Grundvands bestyrelse Ida Holm Olesen (tv) og næstformand Nina Tuxen (th).

Bjørn Kaare Jensen

Bjørn Kaare Jensen