Danmarks Geologipris for studiet af magmabjergarter i det Nordatlantiske område.

29-03-2014

Professor Christian Tegner fra Aarhus Universitet har modtaget Danmarks Geologipris 2013 for sine enestående studier af magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.

Danmarks Geologipris 2013 blev lørdag den 29. marts tildelt professor Christian Tegner fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Prisen på 25.000 kr. blev givet hans enestående studier af magmabjergarter i det Nordatlantiske område og specielt for hans store bidrag til udforskningen af magmabjergarterne i den såkaldte Skærgaard Intrusion i Østgrønland.

Skærgaard Intrusionen er en 56 mio. år gammel magmaforekomst, hvor man har et ideelt snit gennem et tidligere magmakammer. Det er her muligt at studere de bjergarter og de processer, der ligger til grund for magmakammerets tilblivelse med dets helt specielle opbygning. Det er en såkaldt lagdelt intrusion, hvor magmaet er størknet gradvist over en længere periode, og hvor de forskellige bjergartstyper er blevet udskilt trinvis under indflydelse af deres forskellige størkningstemperaturer, cirkulerende strømme i magmaet og bundfældning af de tungere bestanddele.

Det har i mange år tiltrukket forskere fra hele verden og en af dem er Christian Tegner, som har bidraget til forståelsen af magmakammerets dannelse og de nu blottede magmabjergarter. Gennem kemiske studier af bjergarterne og studier af deres småskala strukturer har Christian Tegner blandt andet bidraget til diskussionen af temperaturforholdene under størkningen af magmaet, tilførslen af magma, afkølingshastigheden og cirkulationen af magmaet i kammeret.

I tillæg til studierne af Skærgaard Intrusionen har Christian Tegner arbejdet med magmatiske bjergarter i Island og har for nylig været involveret i studier af vulkanske bjergarter ved Kap Washington i Nordgrønland.

Prisen blev overrakt af administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS under årsmødet i Dansk Geologisk Forening på Geocenter Danmark i København.

Ved overrækkelsen sagde Johnny Fredericia: "Christian du har givet os en øget forståelse af nogle vigtige processer i gamle vulkankamre, der ikke blot er spændende - men også af betydning for at forstå forekomsten af værdifulde mineraler, deres mængde og udbredelsen i sådanne intrusioner."

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Yderligere oplysninger:
Om Danmarks Geologipris kan findes på Dansk Geologisk Forenings hjemmeside: 2dgf.dk eller hos foreningens formand Lars Nielsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, tlf.: 35 32 24 54, e-mail: ln@ign.ku.dk

Prismodtageren kan kontaktes på:
Professor Christian Tegner
Tlf.: 87 15 63 92 / 51 92 82 01
E-mail: christian.tegner@geo.au.dk

Administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS (tv) overrakte Danmarks Geologipris 2013 til professor Christian Tegner fra Aarhus Universitet.
Forstør foto

Christian Tegner fra Aarhus Universitet har fået Danmarks Geologipris 2013 for sine enestående studier af magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.
Forstør foto