Nyt forskningsprojekt i genfrysning af smeltevand på Grønlands indlandsis

13-06-2014

Forskere på GEUS, DMI og DTU-Artek har netop fået en bevilling på 6 mio. kr til forskning i hvor meget af smeltevandet, som dannes på Indlandsisens overflade, der genfryses eller indfanges i sneen og udsætter tidspunktet, hvor det løber ud i verdenshavet. Vi kender endnu ikke præcise tal for, hvor meget der indfanges, og hvor meget der løber ud. Med det nye forskningsprojekt vil vi få en bedre forståelse af, hvor meget afsmeltningen vil bidrage til forandringer i havniveau i en varmere verden.

Professor Jason E. Box fra GEUS er sammen med professor Carl Egede Bøggild fra DTU-Artek og forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI en af de 52 heldige, der har modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers, til projektet RETAIN. FNU har netop uddelt 52 bevillinger til forskningsprojekter for en samlet sum af 163 mio. kr. I RETAIN skal forskerne, med en projektsum på ca. 6 mio. kr over 3 år, studere de processer, der er afgørende for, hvordan smeltevand, der dannes på Indlandsisens overflade, indfanges længere nede i sneen.

"En forstærket arktisk opvarmning giver øget afsmeltning af Indlandsisen på Grønland. Det giver mere smeltevand - både på overfladen og i isen. Derfor er viden om genfrysning af smeltevand på Indlandsisen vigtig, når vi ønsker at forudsige, hvordan den i fremtiden vil påvirke den globale vandstand" siger Jason E. Box fra GEUS. Under genfrysningen opvarmes de lag i sne, som ligger umiddelbart under overfladen. Flere lag påvirkes altså ved genfrysningen, hvilket har afgørende betydning for mængden af smeltevand, der løber ud i verdenshavet.

Det helt rette tidspunkt
Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI forklarer, at tiden er den helt rette til denne type projekt i disse år, hvor Indlandsisen oplever store forandringer: "RETAIN-projektet vil, ved hjælp af en systematisk tilgang fra spritnye observationer og gennem modellering af snefortætningen, forsøge at opnå en klarere forståelse af, hvor meget smeltevand, der siver ned og indfanges i snedækket."

"En bedre forståelse af, hvordan sneen på Indlandsisen fortættes, forventes at forklare dele af de observerede højdeændringer af Indlandsisen, som målinger med fly og satellit har vist i nyere tid" siger Carl Egede Bøggild fra DTU-Artek og uddyber "Indlandsisen ændres dog konstant som følge af fortætning af sne og nedsivning af smeltevand, men også dynamiske forandringer i isens flydeegenskaber og ændringer i kælvingen, hvor udløbsgletsjere møder havet, har betydning."

Forskningsprojektet RETAIN forventes at munde ud i en større nøjagtighed i modelleringen af Indlandsisens overflademassebalance. Da et massetab af Grønlands Indlandsis fører til havniveaustigninger i hele verdenshavet, giver en mere præcis modellering af den en større indsigt i, hvor meget Indlandsisen kan komme til at bidrage til den globale vandstandsstigning fremover.

Kontakt:
Jason E. Box: Tlf: 41145428, Email: jeb@geus.dk
Jens Hesselbjerg Christensen: Tlf: 39157428, Email: jhc@dmi.dk
Carl E. Bøggild: Tlf: 30665227, Email: cebo@byg.dtu.dk