Årsberetning 2013 for GEUS

02-07-2014

GEUS' Årsberetning 2013 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.

GEUS kunne i 2013 fejre sit 125 års jubilæum, og 2013 blev også året, hvor GEUS åbnede et nyt Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer og et kontor i Nuuk. Publikationen, som har titlen:125 års geologisk forskning for samfundet, beskriver udvalgte aktiviteter af GEUS' virksomhed og dækker områderne:

  • Databanker og formidling
  • Vandressourcer
  • Energiråstoffer
  • Mineralske råstoffer
  • Natur og klima
  • GEUS derude
  • Året i glimt

Læs publikationen: 125 års geologisk forskning for samfundet. Årsberetning 2013
www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/13/Sider/default.aspx

Kontakt:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 36
E-mail: hht@geus.dk

Cover Årsberetning 2013

GEUS' Årsberetning 2013 kan nu læses på nettet.