Millionstøtte fra VILLUM FONDEN til to yngre forskere fra GEUS

23-01-2014

Seniorforsker Simon Stisen og postdoc Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget 10,7 millioner kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Vandressourcer og klimapåvirkning af arktiske økosystemer er på programmet i de to projekter, som de to yngre forskere Simon Stisen og Sofia Ribeiro fra GEUS har fået penge til af VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Seniorforsker Simon Stisen har modtaget 7 millioner kr. til projektet "SPACE", som skal udvikle metoder til at justere og vurdere hydrologiske modeller ved hjælp af data fra satellitter. Projektets primære formål er at forbedre hydrologiske modellers evne til at reproducere observerede rumlige mønstre gennem udvikling af nye evalueringskriterier og kalibreringsmetoder. Satellitdata er her en vigtig kilde til uafhængig rumlig information.

Bevillingen på 7 millioner kr. vil blive anvendt til at etablere en forskningsgruppe bestående af en projektleder samt to postdocs og en ph.d.-studerende.

Postdoc Sofia Ribeiro har modtaget 3,7 millioner kr. til projektet "Under tynd is", som skal undersøge hvordan marine primærproducenter i det højarktiske Grønland reagerer på klimaforandringer. Projektet fokuserer særligt på historiske variationer i det arktiske havisdække og deres indvirkning på marine primære producenter, som danner grundlag for det arktiske marine økosystem.

Bevillingen på 3,7 millioner kr. skal anvendes til at ansætte 2 junior postdocs, indkøb af videnskabeligt udstyr, og til feltarbejde i Nordøstgrønland.

Formålet med VILLUM FONDENs Young Investigator Programme er at støtte særligt talentfulde yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning og give dem mulighed for at skabe egne, selvstændige karriereprofiler.

Læs mere om VILLUM FONDENs Young Investigator Programme

Postdoc Sofia Ribeiro
Tlf.: 91 33 38 43
E-mail: sri@geus.dk

Simon Stisen og Sofia Ribeiro

Simon Stisen og Sofia Ribeiro modtog den formelle hæder i den Sorte Diamant 23. januar 2014 ved VILLUM FONDENS årlige uddeling af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig forskning. Forstør foto

Simon Stisen

"Seniorforsker Simon Stisen fra GEUS har modtaget 7 millioner kr. fra VILLUM FONDEN til at udvikle metoder, som kan føre til mere pålidelige beregninger af vores vandressourcer. Forstør foto

Sofia Ribeiro

Postdoc Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget 3,7 millioner kr. til at undersøge hvordan marine primærproducenter i det højarktiske Grønland reagerer på klimaforandringer. Forstør foto

Kontakt

Simon Stisen
Professor
Hydrologi
Telefon91333633