Mod en ny regulering af nitrat, som tilgodeser både landbrug og miljø

01-12-2014

Forskningsprojektet TReNDS skal i gang med at udvikle metoder og redskaber, som skal gøre det muligt at regulere landbrugets nitratudledning på en ny differentieret måde, der både tilgodeser landbruget og miljøet. Innovationsfonden støtter projektet med 15 mio. kr.

Den danske Natur- og Landbrugskommission har anbefalet en ny differentieret regulering af nitrat, der tager højde for, at den naturlige fjernelse af nitrat varierer mellem forskellige arealer. Dette betyder, at nitrattilførslen vil kunne øges i områder med en stor naturlig fjernelse, mod at man tilsvarende reducerer forbruget på arealer med lille omsætning og samtidig sikrer et godt miljø.

Forskningsprojektet TReNDS skal i gang med at udvikle metoder og redskaber, som skal gøre det muligt at regulere landbrugets nitratudledning på en ny, differentieret måde.

"En sådan differentieret tilgang er nyskabende og vil have stor samfundsøkonomisk betydning," siger seniorforsker Anker Lajer Højberg fra GEUS, som leder projektet.

"For at opnå fuldt udbytte af en differentieret regulering skal vi kende variationen af nitratomsætningen på lille skala. Det gør vi ikke i dag, og den er svær at estimere på grund af fundamentale huller i vores viden. Specielt mangler vi oplysninger om betydningen af markdræn, de kemiske forhold i de geologiske lag og omsætning af nitrat i lavbundsarealer."

Forskerne skal nu i gang med at kortlægge dræn og kvantificere deres betydning for transport af nitrat, og de skal afprøve sensorer til at kortlægge vandstrømning og omsætning i lavbundsområder. De såkaldte redox-forhold i jordlagene, som bestemmer nitratomsætningen, er også på forskernes program. En ny sonde til måling af redox-forholdene skal afprøves, og så skal forskerne udvikle en metode til at fremstille et nyt nationalt kort over dybden til redox-grænsen i høj opløsning.

Resultaterne fra de nye studier skal integreres i beregningsmodeller, så disse kan give et forbedret grundlag for udrulning af en differentieret regulering nationalt. Endelig skal der udvikles og testes nye principper for en fremtidig regulering, hvori det skal være muligt at inddrage lokale målinger af nitratudledningen fra landbrugsarealer.

Det firårige TReNDS-projekt (Transport and Reduction of Nitrate in Danish Landscapes at various Scales) støttes økonomisk af Innovationsfonden med 15 mio. kr., og ledes af GEUS. I projektet deltager også Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Videncentret for landbrug, Ejlskov A/S, Sorbisense A/S, Rambøll, Laval Universitet, USDA/ARS-Soil Drainage Research Unit, Melbourne Universitet, Illinois Universitet, Odder Kommune og Naturstyrelsen.

Kontaktoplysninger:
Seniorforsker Anker Lajer Højberg, GEUS
Tlf.: 91 33 36 05
E-mail: alh@geus.dk