Guld, genbrug og globalisering - Fakta om mineralske råstoffer

19-12-2014

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) er klar med de første faktablade, der i kort form beskriver, hvordan det forholder sig med en række af verdens vigtigste mineralske råstoffer. Hvor kommer de fra, hvor meget findes der af dem på verdensplan, hvilke lande udvinder råstofferne og hvilke forbruger dem? Hvilken betydning har globaliseringen for forsyningssikkerheden, og i hvilket omfang er genbrug rentabelt? Faktabladene giver de vigtigste nøgletal for de enkelte mineraler og giver - til tider overraskende - svar på deres udbredelse, anvendelse, produktionsforhold og forsyningsrisiko.

Vores øgede forbrug af mineralske råstoffer afspejler, at vi lever i en verden med voksende befolkning, større generel velstand og markante teknologiske fremskridt. Denne udvikling kræver et øget fokus på, hvorvidt vi fortsat kan imødekomme behovet for de råstoffer, som indgår i alt hvad vi omgiver os med, fra grus og sand til guld og sjældne jordarter.

Er der en reel forsyningsrisiko, og er nogle metaller særligt kritiske for vores industri og samfund? En diskussion af disse centrale problemstillinger kræver kendskab til de mineralske råstoffer:

  • Hvilke egenskaber har råstofferne, og hvad anvendes de til?
  • Hvor stammer mineralerne fra, og hvor meget findes der af dem geologisk set?
  • Hvor og hvordan sker udvinding og den videre produktion?
  • Hvordan og hvorfor varierer priser, produktion og forbrug?
  • Hvilke muligheder er der for genbrug, og kan man bruge andre materialer i stedet (substitution)?
  • Er vi sårbare over for adgang til bestemte råstoffer (forsyning)?

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har udarbejdet de første faktablade, som i kort form forsøger at besvare disse spørgsmål. Faktabladene behandler et mineralsk råstof ad gangen og giver de vigtigste nøgletal og et indblik i grundstoffernes færd, fra de findes i Jorden og til de ender i solceller, smartphones, vindmøller, vinduer og alle de andre ting, verden er fuld af.

Bliv klogere på guld, aluminium og Wolfram (tungsten) på mima.geus.dk

KONTAKT
Per Kalvig
Centerleder
Telefon: 9133 3864
E-mail: pka @geus.dk