Øjenvidner til jordskælvssværm

27-08-2014

En tidlig morgen i juli i Sydøstgrønland var tre geologer fra GEUS øjenvidner i til en sværm af små jordskælv, mens de lå i soveposerne i deres telte i god kontakt med underlaget.

Nogle af geologerne fra GEUS havde rystende historier med sig, da de forleden vendte hjem til Danmark efter fire ugers feltarbejde i Sydøstgrønland. Geolog Thomas Find Kokfelt kunne fortælle, at han sammen med sine kolleger Sam Weatherly og Matti Nelleman Petersen havde oplevet en jordskælvssværm, mens de var på feltarbejde i et område 30 kilometer nordøst for Tasiilaq i Sydøstgrønland.

"Jordskælvssværmen fandt sted d. 22. juli 2014 om morgenen fra kl 06:31 til 07.56. Da det startede lå vi alle i vores telte og havde derfor god kontakt til underlaget," beretter Thomas Find Kokfelt og forsætter:
"I alt var der tale om ca. 9-10 rystelser over de 1½ time, og hver rystelse varede nogle få sekunder. I løbet af de første 10 minutter forekom 4 rystelser med jævne mellemrum, herefter var der længere tid, ca. 10-15 min imellem hver. Det sidste skælv kom efter ca. en halv time uden rystelser. De stærkeste rystelser var vel over 3 på Richter skalaen og var ledsaget af en rumlen efterfulgt af rystelser."

"Vi forhørte os samme morgen over GEUS´ radio, om andre felthold i området havde bemærket rystelserne; men ingen havde tilsyneladende bemærket dem."

Efter de rystede geologers hjemkomst har GEUS´ seismologer kigget på registreringerne fra Grønland, og de kunne bekræfte, at der har været en jordskælvssværm i området.

"Vi har logget 12 jordskælv i løbet af knap 4 timer alle med epicenter i nærheden af lejren, hvor Thomas, Sam og Matti befandt sig. Det største var 2.5 på Richter skalaen, "siger seismolog Trine Dahl-Jensen fra GEUS.

Størrelsen af jordskælvene i sværmen lå i intervallet fra 1.1 til 2.5 på Richter skalaen. Der sker jævnligt jordskælv i Tasiilaq området og fra starten af 2014 og frem til den 25. august er der således registreret 129. Det største er 2.5 skælvet i sværmen af jordskælv, som geologerne mærkede i teltlejren.

Jordskælvssværme i Grønland
Sværme af jordskælv er tidligere blev observeret i Grønland. Et af områderne er ved Umiivik ud for kysten i Sydøstgrønland omkring 190 kilometer sydvest for Tasiilaq. Det viser et nyt studium, som i løbet af sommeren blev publiceret af GEUS´ seismologer i Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 31.

En jordskælvssværm er en serie af jordskælv af samme størrelse, som finder sted i et begrænset område. Størrelsen af det største jordskælv er typisk mindre end 4 på Richter skalaen. Jordskælvsaktiviteten i sværme er markant forskellig fra aktiviteten i mere almindelige jordskælv, som ofte er kendetegnet ved et stort hovedskælv efterfulgt af mindre efterskælv.

Jordskælvssværme optræder ofte i områder med tektonisk og/eller vulkansk aktivitet, men de forekommer også i stabile miljøer langt fra jordens pladegrænser fx i områder med ældre geologiske grænser. Ifølge det nye studium er jordskælvssværmen ved Umiivik såleledes registreret tæt på en stor geologisk grænse mellem det gamle arkæiske landområde mod syd og det palæo-proterozoiske foldebælte mod nord.

"Vi kender ikke årsagen til sværmen ved geologernes lejr, selv om det er et område med relativt mange jordskælv generelt," siger Trine Dahl-Jensen.

Yderligere information
Læs artiklen: Earthquake swarms i Greenland i Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 31.
www.geus.dk/DK/publications/geol-survey-dk-gl-bull/31/Documents/nr31_p75-78.pdf

Mere om jordskælv på GEUS' e-learnings program: Når jorden skælver
geus.net/e-learning/njs/index.html

Thomas Find Kokfelt
Tlf.: 91 33 38 83
E-mail: tfk@geus.dk

Kort over Tasiilaq området

Kort over Tasiilaq området. Gul tegnestift 65.7953N og 37.1552W angiver teltlejren, hvor de tre geologer fra GEUS en tidlig morgen mærkede sværmen af jordskælv. Røde prikker viser epicentrene for de enkelte jordskælv i sværmen. ANGG angiver placeringen af GEUS seismograf i Tasiilaq.
Forstør kortet

Seniorforsker Trine Dahl-Jensen
Telefon91 33 39 19