Evaluering af råstof trustfond i Verdensbanken

29-08-2014

GEUS skal i gang med at evaluere Verdensbankens råstof trustfond, som skal sikre at råstofrige udviklingslande får noget ud af, at deres råstoffer bliver udnyttet.

GEUS har i samarbejde med Orbicon A/S vundet et projekt for Verdensbanken, som skal evaluere aktiviteterne fra 2009 til 2014 i Verdensbankens trustfond EI-TAF.

Extractive Industries Technical Advisory Facility (EI-TAF) er en multi-donor trustfond, som forvaltes af Oil, Gas and Mining Policy and Operations Division i Verdensbanken. EI-TAF tilbyder rådgivning og kapacitetsopbygning til råstofrige udviklingslande omkring kontraktforhandlinger med udvindingsindustrien og udarbejdelse af tilknyttede politiske reformer og rammer.

Formålet med EI-TAF er at hjælpe disse lande med at strukturere udviklingsprojekter med udvindingsindustrien og relaterede politikker, så man reducerer risikoen for fejlslåede projekter, som både kan være dyre og politisk vanskelige at rydde op efter.

EI-TAF vil skabe lige konkurrencevilkår mellem råstofrige udviklingslande og råstofselskaberne, for at sikre at landene også får noget ud af, at deres råstoffer bliver udnyttet.

Evalueringen starter den 1. september 2014, og resultaterne vil blive præsenteret til donor gruppen ved dens næste møde i foråret 2015.

Kontakt:
John Tychen, GEUS
Tlf.: 21 47 43 31
E-mail: jt@geus.dk