Vurdering af uran-potentialet i Grønland

03-04-2014

GEUS har udgivet en rapport med en overordnet geologisk vurdering af uran potentialet i Grønland, som er baseret på eksisterende data og viden om de geologiske miljøer.

GEUS har udarbejdet en overordnet geologisk vurdering af Grønlands uranpotentiale. Rapporten peger på de områder, hvor GEUS vurderer, at der er størst sandsynlighed for at finde nye uranforekomster, og er målrettet mineralefterforskningsselskaber. Vurderingen er baseret på en systematisk gennemgang af de geologiske miljøer, som erfaringsmæssigt indeholder uran-mineraliseringer med økonomisk potentiale. Desuden indgår oplysninger om fund og eksisterende urandata i vurderingen. Rapportens vurderinger af uranpotentialer er relative og klassificeres som store/medium/små, da der ikke er viden nok til en yderligere klassificering. Den anvendte metode er i overensstemmelse med international praksis for evalueringer af områders mineralpotentialer. GEUS vurderer i rapporten, at der findes områder med højt uranpotentiale i Sydgrønland, flere steder i Vestgrønland, i Thule-bassinet i Nordvestgrønland og i det centrale Østgrønland.

Download rapporten:
An evaluation of the potential for uranium deposits in Greenland. MiMa-report 2014/1 (pdf-fil ~3mb)

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
MiMa er et rådgivningscenter ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). MiMa skaber viden om mineralske råstoffer og råstoffernes værdikæde fra efterforskning til genbrug.

Karen Hanghøj, statsgeolog
Tlf.: 91333851
E-mail: kha@geus.dk

Kontakt

Per Kalvig
Per Kalvig
Centerleder
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
Telefon91333864