Pris for stort indsats for dansk naturskov

04-09-2013

Peter Friis Møller fra GEUS har modtaget Bodil Pedersen Fondens Natur- og miljøpris 2013 for sine mange undersøgelser af naturskoven og formidling om naturen.

Bodil Pedersen Fondens Natur- og miljøpris 2013 blev i dag onsdag den 4. september tildelt seniorrådgiver Peter Friis Møller fra GEUS. Prisen på 100.000 kr. blev givet for hans store indsats for naturskoven i Danmark, som har omfattet både undersøgelser af og formidling om dansk naturskov og natur.

Prisen blev overrakt af direktør Nils Armand fra Bodil Pedersen Fonden ved et arrangement på GEUS, og tildelingen af prisen blev motiveret af direktør Jan Ejlsted fra Dansk Ornitologisk Forening.

Motivering for prisen
Jan Ejlsted skannede hen over Peter Friis Møllers store arbejde med naturskov i Danmark i sin motivering for Natur- og miljøprisen:

Peter Friis Møller er ansat som seniorrådgiver ved GEUS, hvor han i mange år har arbejdet med Danmarks naturskovsbevoksninger og med den danske skovhistorie, som han har en omfattende viden om.

Peter har ydet en meget stor indsats med kortlægningen af naturskovsdynamikken i Draved Skov ved Løgumkloster, og hans arbejde her har givet et meget væsentligt bidrag til forståelse af forekomsten af og dynamikken i danske naturskovsbevoksninger og deres vegetationsforhold.

Igennem mange år har Peter Friis Møller være en ivrig formidler af sin store viden, og det er blevet til mange bøger som Danmarks Skove, Skovens dyr og planter, Danmarks Insekter og Turen går til Grønland.

I sin motivering fremhævede Jan Ejlsted, Peter Friis Møllers store arbejde som redaktør af mammutbindet om skovene, der udkom i serien Naturen i Danmark i 2010.

Peter Friis Møller sidder i Danmarks Naturfredningsforenings Naturfaglige Udvalg, og han har været medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 1996. Han er tillige formand for Skovhistorisk Selskab og sidder med ansvaret for naturplejeplanerne for Rungstedlund.

Direktør Jan Ejlsted sluttede motiveringen med ordene: Peter er således en sand "naturnørd", der med sin faglige ballast og store engagement fortjener et skulderklap for at stimulere danskerne til at være nysgerrige på naturen i dens vilde mangfoldighed.

Natur- & miljøprisen
Bodil Pedersen Fondens Natur- & miljøpris på 100.000 kr. gives til organisationer, foreninger eller personer, der i særlig grad gør en indsats for klodens natur og miljø.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om Bodil Pedersen Fondens Natur- & miljøpris findes på fondens hjemmeside:
bodilpedersenfonden.dk/

Prismodtageren kan kontaktes på:
Seniorrådgiver Peter Friis Møller, GEUS
Tlf.: 38 14 23 57
E-mail: pfm@geus.dk

Peter Friis Møller

Peter Friis Møller har modtaget Bodil Pedersen Fondens Natur- & miljøpris 2013. Forstør foto

Nils Armand og Peter Friis Møller

Direktør Nils Armand fra Bodil Pedersen Fonden overrækker Natur- & miljøpris 2013 til Peter Friis Møller til højre. Forstør foto