Nordpolen på glas

29-09-2013

Louisiana åbnede udstillingen ARKTIS den 26. september. Nogle af effekterne man kan opleve er en prøve fra den undersøiske bjergkæde i Polarhavet - Lomonosov-ryggen og en prøve af Nordpolen i et glas.

Louisianas store udstilling ARKTIS er en mægtig og facetteret mosaik af indtryk, der fører os på sporet af en verden, der på en gang er underskøn, skræmmende, råstærk og skrøbelig. Det handler om drømme, skønhed, skæbner og helte. Og om frygt, fascination, begær, undergang og overlevelse på trods.

Nogle af effekterne på udstillingen er udlånt af GEUS. Det drejer sig om et stykke af Lomonosov-ryggen, som er en ca. 1.800 kilometer lang bjergkæde på havbunden af Polarhavet, samt en prøve af havbunden ved Nordpolen, gemt i et lille glas.

Prøverne blev indsamlet på den dansk-svenske ekspedition LOMROG III i 2012, hvor isbryderen Oden besøgte Polarhavet nord for Grønland. Ekspeditionen var blandt andet en del af Kontinentalsokkelprojekt som har til opgave at identificere og dokumentere de områder, hvor Rigsfællesskabet kan gøre krav på nye havbundsområder.

Lomonosov-ryggen, spiller en central rolle i dokumentationen af kontinentalsoklens udstrækning nord for Grønland. Måske kan den begrunde en udvidelse af Grønlands ret til undergrunden helt til og ud over selve Nordpolen.

Kontinentalsokkelprojektet
Danmark ratificerede FN's havretskonvention i 2004, som åbner mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømilegrænsen. Krav skal primært dokumenteres med oplysninger om havdybder og sedimenttykkelser, og det er Kontinentalsokkelprojektets opgave.
Fem områder er i spil: ét område i det Arktiske Ocean, to ud for hhv. Nordøstgrønland og Sydgrønland og to områder hhv. nordøst og sydvest for Færøerne.
Læs mere om Kontinentalsokkelprojektet og LOMROG III ekspeditionen
http://a76.dk/greenland/north/gr_n_expeditions/lomrog_2012/index.html

Se 3-D animationen af havbunden lang Lomonosov-ryggen
http://a76.dk/greenland/north/index.html

Besøg Louisianas hjemmeside og læs mere om udstillingen Arktis.
http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Udstillinger/ARKTIS/Arktis

Kontakt:
Christian Marcussen, GEUS
Tlf.: 38 14 25 09
Email: cma@geus.dk

*

Udstillingen Arktis åbnede 26. september 2013 på Louisiana

*

Prøven fra Nordpolen blev indsamlet den 23. august 2012, hvor den svenske isbryder Oden befandt sig på verdens top. Det er en prøve af havbunden fra 4.228 meters dybde, som blev indsamlet af en svensk forskergruppe fra Stockholms Universitet. Nordpolen er ikke alene afmystificeret, den er nu på glas.