Bestyrelsesformanden for GEUS, Minik Rosing, får Rosenkjærprisen 2013

07-10-2013

"Minik Rosings fortællemæssige evner er helt særlige. De gode historier flyder ud af ham, og man bliver fascineret af hans indsigt, fortælleglæde, sproglige præcision og billedrigdom", fortæller priskomiteens formand Anders Kinch-Jensen (kanalchef for DR's P1) som begrundelse for valget.

Minik Rosing siger selv om prisen: "Videnskab bliver først værdifuld, når den formidles, og derfor er jeg utrolig glad for, at priskomiteen mener, at jeg har formået at formidle min indsigt i geologiens verden."

Minik Rosing, der er professor ved Geologisk Museum, Københavns Universitet, blev udnævnt til bestyrelsesformand for GEUS pr. 2013. Hans arbejde har i høj grad omfattet formidling af forskningen, og han har i flere år været aktiv i forskellige forskningsrelaterede kommissioner, videnskabelige råd og bestyrelser, herunder som medlem af bestyrelsen for GEUS siden 2005.

Læs mere om Danmarks Radios Rosenkjærpris og hele pressemeddelelsen fra DR

For yderligere information:
Direktør Johnny Fredericia, GEUS
Tlf.: 38 14 21 30
Email: jfr@geus.dk

Minik Rosing

Minik Rosing, GEUS' bestyrelsesformand, har fået Danmarks Radios Rosenkjærprisen 2013.