Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland indgivet til FN

27-11-2013

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre den 26. november 2013 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 62.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst mellem Grønland og Svalbard (Norge).

Det videnskabelige datamateriale, der i almindelighed betegnes som en 'submission', blev indgivet gennem FN's generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN's Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004. En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale.

Et sammendrag ('Executive Summary') af submissionen er lagt på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside.

Kort med signaturforklaring

Kontinentalsoklens ydre grænser ud over 200 sømil i området syd for Grønland. De røde linjer er 200 sømilegrænser fra henholdsvis Grønland og Norge, mens de sorte linjer viser de aftalte grænser med Norge.