Drikkevandet kan renses af jordbakterier

06-03-2013

Forsøg ved GEUS viser, at mængden af pesticid-resten BAM kan reduceres med jordbakterier.

Bakterier, der forekommer naturligt i jorden, kan reducere mængden af pesticid-resten BAM i drikkevand. Det viser nye danske forsøg ved GEUS. Her har forskerne tilført pesticidnedbrydende mikroorganismer til zoner omkring drikkevandsboringer og i sandfiltre på vandværker for at rense vandet.

"Vores foreløbige undersøgelser viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre at reducere BAM i drikkevandet ved at tilsætte Aminobacter til værkets eksisterende sandfilte. I løbet af de 20 minutter, vandet bruger på at passere vandværkets filtre, fjerner bakterierne halvdelen af vandets indhold af BAM," siger forskningsprofessor Jens Aamand fra GEUS til videnskab.dk.

Læs artiklen på videnskab.dk: Jordbakterier skal rense dit drikkevand
videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/jordbakterier-skal-rense-dit-drikkevand

Arbejdet foregår under projektet MIRESOWA, som er finansieret af det Strategiske Forskningsråd.
Læs mere om arbejdet på projektets hjemmeside: miresowa.dk

Kontakt:
Forskningsprofessor Jens Aamand, GEUS
Tlf.: 38 14 23 26
Email: jeaa@geus.dk