Bestil en forsker under Forskningens Døgn, 2-4. maj 2013

25-03-2013

I anledning af det årlige arrangement Forskningens Døgn kan alle bestille en forsker fra GEUS. De mulige emner er grundvand, råstoffer, kviksølvforurening og klimaændringer. Bestilling af forskerne lukker 24. april.

"Bestil en Forsker" er et tilbud i forbindelse med Forskningens Døgn, hvor du har mulighed for at bestille en forsker til at komme ud og fortælle en af de mange spændende historier fra videnskabens verden. Betingelsen for at bestille en forsker er, at du kan samle et publikum på mindst 15 personer. Endvidere skal du stille passende rammer til rådighed for både forsker og publikum under arrangementet. Foredraget er gratis, men du er selv ansvarlig for at dække forskerens transportomkostninger. Alle foredrag afholdes under Forskningens Døgn d. 2., 3. og 4. maj 2013.

Forskere fra GEUS tilbyder 5 foredrag under Forskningens Døgn 2013:

Hvad har vores dagligdag med geologi at gøre?
Foredragsholder: Per Kalvig
Råstoffer - hvad bruger vi dem til? Biler, huse, skibe, mobiltelefoner og fjernsyn vokser ikke på træerne! Alle de råstoffer der ikke kan dyrkes, bliver vi nødt til at grave op af jorden. Derfor er der brug for at finde, bryde og forarbejde mineralske råstoffer. Jeg vil fortælle hvilke råstoffer vi bruger og hvordan de findes.

Klimaændringer i fortid og nutid
Foredragsholder: Ole Bennike
Klimaet har altid ændret sig, men i dag er der grund til bekymring, fordi mennesket er begyndt at påvirke klimaet. I foredraget ser vi eksempler på, at klimaet i fortiden har været både varmere og koldere end i dag. Derefter ser vi på klimaudviklingen i de sidste årtider, hvor opvarmningen har ført til, at både havis og gletscheris er smeltet alarmerende hurtigt. Endelig ser vi på, hvad klimamodeller siger om fremtidens klima. De globale klimaændringer og den uafvendelige, voldsomme vækst i jordens befolkning vil næsten uundgåeligt føre til knaphed på fødevarer og andre ressourcer.

Pas på grundvandet - du bor ovenpå dit drikkevand
Foredragsholder: Lisbeth Flindt Jørgensen
I Danmark bruger vi udelukkende grundvand til at fremstille drikkevand. Derfor er det helt afgørende at holde øje med kvaliteten. Både af hensyn til vores sundhed og miljøet i øvrigt. Vandværkerne har pligt til at analysere både grundvandet i indvindingsboringer samt det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne. Derudover overvåges grundvandet gennem det nationale overvågningsprogram. Hvad siger resultaterne, og gøres der nok for at passe på vores drikkevandsressource? Hvem har ansvaret og hvordan blæser de politiske vinde på området?

Må jeg be' om et glas vand, tak.
Foredragsholder: Lisbeth Flindt Jørgensen
Kan du smage forskel på vand fra hanen og vand fra flasken? Og hvor meget koster et glas postevand egentlig? I Danmark tager vi rent drikkevand for givet. Men kan vi nu stole på, at vores drikkevand bliver ved med at være rent? Er der nok af det? Og hvordan ser det ud i verden omkring os? Foredraget ser bl.a. nærmere på den danske geologi, hvad geologien og vores færden på overfladen betyder for drikkevandets kvalitet, og hvordan den våde natur er afhængig af grundvandet. Hør, hvordan det hydrologiske kredsløb virker, og hvilken betydning klimaændringer kan få. Danske forhold sammenlignes med vandforsyning i andre dele af verden, og vi skal høre om begreberne Virtual Water og Water Footprints, der fortæller noget om vandforbrug ved produktion af en vare, og hvor vandet bruges.
Lisbeth Flindt Jørgensen

Kan vi forhindre den globale kviksølvforurening?
Foredragsholder: Peter Appel
Det er ikke kun i den fisk du spiser, men også i de ris du spiser at du indtager kviksølv. Hvor kommer det kviksølv fra og kan vi overhovedet gøre noget ved det? Foredraget beskriver først de vigtigste kilder for den globale kviksølvforurening samt nogle af de symptomer på kviksølvforgiftning hos mennesker. Dernæst gennemgår jeg de muligheder, vi har for at bremse den globale kviksølvforurening. En væsentlig del af foredraget omfatter forfatterens arbejde i sydøst Asien hovedsagelig Filippinerne og Indonesien.

Du kan bestille forskerne og få oplysninger om, hvor i landet de rykker ud og hvornår, på hjemmesiden for Forskningens Døgn:
http://forsk.dk/bestil-en-forsker

Bestillingen af foredrag lukker den 24. april 2013