Banebrydende kandidatuddannelse inden for vand

15-05-2013

En international og markedsrelevant uddannelse inden for vandressourcer er startet ved Geocenter Danmark. Læring gennem forskning er et af nøgleordene.

En ny banebrydende kandidatuddannelse indenfor vand er sat i søen af vandressourcecenteret ved Geocenter Danmark. Den nye internationale uddannelse skal oplære fremtidens vandressourceeksperter, som der er hårdt brug for.

Adgang til rent vand er en nødvendig livsbetingelse for måde mennesker og natur. Men vandressourcerne er begrænsede på grund af befolkningstilvækst, forurening og ændringer i klimaet. Ekspertviden om vand er en nøgle til beskyttelse og bæredygtig anvendelse af vores vandressourcer.

Geocenter Danmark har i mange år forsket intensivt i vandproblematikken med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og GEUS som aktører, og i 2012 blev et nyt center for vandressourcer indviet. Her samarbejder Geocenteret med GTS-instituttet DHI for at styrke disse forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Et af formålene med centret er at opbygge en international og markedsrelevant kandidatuddannelse inden for vandressourcer.

Læring gennem forskning
Uddannelsen indeholder kurser inden for hele paletten af vandiscipliner, som fx hydrologi, hydrogeologi, geofysiske målemetoder, grundvandskemi, integreret hydrologisk modellering og forvaltning af vandressourcer.

Læring gennem forskning er ét af tilbuddene til studenterne, som har mulighed for at deltage i centerets mange internationale forskningsprojekter, og uddannelsen giver også studenterne adgang til state-of-the-art laboratorier, feltstationer og modelsoftware ved GEUS, Københavns Universitet og DHI. Uddannelsen støttes af midler fra Geocenter Danmark.

Læs mere om uddannelsen:
MSc in Geology and Geoscience - International Master in Water Resources
http://geo.ku.dk/gcwr/

Kontakt:
Lektor Peter Engesgaard, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Tlf: 35 32 24 64
E-mail: pe@geo.ku.dk

Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard, GEUS
Tlf: 38 14 27 76
E-mail: jcr@geus.dk

Den nye vandressource uddannelse indeholder kurser inden for hele paletten af vanddiscipliner.