Ressourcer til samfundet - Årsberetning 2012

07-06-2013

Mineraler, miljø- og klimaforandringer, vandressourcer og energiforsyning og -lagring er alle områder, der står højt på samfundets dagsorden; temaer GEUS' har som strategiske indsatsområder. Vi leverer viden og rådgiver om samfundets ressourcer, som grundlag for politiske beslutninger og til løsning af konkrete opgaver.

Det kan du læse meget mere om i GEUS' nye årsberetning for 2012. Beretningen giver et indblik i mange af de opgaver og projekter, hvor GEUS har løst eller bidraget til i årets løb. Og i det stigende europæiske samarbejde, som f.eks. giver mulighed for at opsætte en fælles europæisk standard for geologiske data.

Rent vand til natur og mennesker
Vandmiljøet, som består af vandløb, søer, kystnære områder og grundvand, bliver forvaltet gennem de danske vandplaner, som er fastlagt i EU's Vandrammedirektiv. Direktivet siger, at vandmiljøet skal være i 'god stand' i 2015. GEUS startede i 2012 et samarbejde med vandforsyningsselskaberne om at skabe et forbedret fagligt grundlag til at vurdere grundvandet og vandløbene, så vandplanerne kan sikre, at vi opnår den 'gode tilstand'.

Adgangen til kritiske råmaterialer og mineraler i Europa
På en konference i maj 2012, som GEUS arrangerede, diskuterede topfolk fra EU, industrien, og forskning hvilke løsninger, der skal til for at sikre udbuddet af råmaterialer i Europa, og hvad der gør råstofferne 'kritiske' set fra geologiske, politiske og økonomiske synsvinkler. Alle indlæggene fra konferencen kan findes på GEUS' hjemmeside: critical-minerals-2012.geus.dk.

Dette er et lille udpluk af nogle af de mange spændende opgaver GEUS har haft i løbet af 2012. Hvis du har lyst til at vide mere, så kig i Ressourcer til samfundet, som er GEUS' årsberetning for 2012.

Kontaktperson:
Afdelingsleder Per Rosenberg
Telefon: 5365 3245
pro@geus.dk

Konference om kritiske mineraler

GEUS afholdt i 2012 en velbesøgt konference om kritiske mineraler og deres brug i industrien. Det og mange andre historier kan du læse om i GEUS' årsberetning 2012. Forrest fra højre ses Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard og adm. direktør for GEUS Johnny Fredericia.