Grønland under lup

14-06-2013

Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark

GEUS fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland sammen med sine samarbejdspartnere i Geocenter Danmark. Næsten 200 forskere, teknikere og studenter fra Geocenteret vil besøge de grønlandske fjelde og farvande i og omkring alle dele af det store arktiske land. Is, klima, miljø og råstoffer er på programmet.

GEUS' største aktiviteter omfatter:
Vurderinger af mineralpotentialet i Sydgrønland, især omkring Kvanefjeldet og undersøgelser af en række lokaliteter med sedimentære forekomster af zink i Nordgrønland.

Oliegeologiske undersøgelser i Nordgrønland. Undersøgelserne som foregår på land er af stor vigtighed for udforskningen af kontinentalsokkelen, som olieindustrien forventes at indlede i de kommende år.

Overvågning af Indlandsisen og lokale iskapper i et stort antal områder i hele Grønland.

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i pamfletten:
Feltaktiviteter i Grønland 2013, Information fra Geocenter Danmark
feltaktivitet_2013.pdf (pdf-fil ~4mb)

Generelle oplysninger:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 02
E-mail: hht@geus.dk

Kort over områder, hvor Geocenter Danmark udfører feltarbejde i løbet af sommeren 2013

Kort over områder, hvor Geocenter Danmark udfører feltarbejde i løbet af sommeren 2013. Læs om aktiviteterne i pamfletten: Feltaktiviteter i Grønland 2013.