Kort over nitrat i Danmarks grundvand

31-07-2013

Kort over nitrat i Danmarks grundvand giver mulighed for hurtigt at få et overblik over både regionale og lokale forhold

GEUS har udarbejdet et kort, der viser forekomsten af nitrat i boringer der indeholder mere end 2 mg pr. liter.
Kortet giver også mulighed for at se den gennemsnitlige koncentration i arealer på 10 x 10 km og 5 x 5 km, og zoomer man ind på den enkelte boring, vises følgende værdier: Den målte koncentration, målingens alder og hvor dybt prøven er taget.

Kortet kan ses på adressen:
www.geus.dk/program-areas/water/denmark/data_and_maps/nitrat_i_grundvand-dk.htm

Kontaktpersoner:
Geolog Walter Brüsch
tlf.: 3814 2327
e-mail: wb@geus.dk
og
Systemudvikler Bjarni Pjetursson
tlf.: 3814 2553
e-mail: bpj@geus.dk

Nitratkort

Kort over nitrat i Danmarks grundvand