Aftale om samarbejde med Indonesien

05-07-2013

Rammen for et fremtidigt samarbejde mellem Geological Agency of Indonesia og GEUS blev underskrevet den 25. juni. Vand og energi er på programmet.

Det kan du læse meget mere om i GEUS' nye årsberetning for 2012. Beretningen giver et indblik i mange af de opgaver og projekter, hvor GEUS har løst eller bidraget til i årets løb. Og i det stigende europæiske samarbejde, som f.eks. giver mulighed for at opsætte en fælles europæisk standard for geologiske data.

Rammerne for et kommende samarbejde mellem GEUS og den geologiske undersøgelse i Indonesien blev lagt fast, da direktør Dr. Sukhyar fra Geological Agency of Indonesia (GAI) og administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS underskrev en Memorandum of Understanding.

Det foregik på GEUS den 25. juni 2013 under overværelse af Indonesiens ambassadør i Danmark H.E. Prof. Dr. H Boomer Pasaribu. I denne forbindelse mødtes også kolleger fra GAI og GEUS for at diskuterer det fremtidige samarbejde, som i første omgang vil foregå på vandområdet, men senere udvides til også at omfatte energiområdet.

"Vi kan hjælpe GAI med at styrke kortlægningen og forvaltningen af Indonesiens grundvandsressourcer ved at overføre viden om effektive geofysiske kortlægningsmetoder og træne indoneserne i tolkning af disse data. Og på datasiden kan vi hjælpe med at etablere og drive geologiske og geofysiske databaser," siger statsgeolog Thomas Vangkilde-Pedersen, som er leder for Afdelingen for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning ved GEUS.

"Endelig kan vi hjælpe indoneserne med at udarbejde administrative vejledninger til sikring af en bæredygtig indvinding af grundvand til drikkevandsformål," slutter han.

Og på energiområdet har GAI udtrykt interesse for at samarbejde inden for kortlægning af geotermisk energi og opbygning af databaser som anvendes i forvaltningen af olie/gas ressourcer.

Kontaktperson:
Statsgeolog Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS
Telefon: 2119 4416
tvp@geus.dk

Direktør Dr. Sukhyar fra Geological Agency of Indonesia (GAI) og administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS underskrev en Memorandum of Understanding

Direktør Dr. Sukhyar fra Geological Agency of Indonesia (GAI) og administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS underskrev den 25. juni 2013 en Memorandum of Understanding, som danner rammen for et fremtidigt samarbejde mellem institutionerne.