Jordbund læs bladet Geoviden

16-12-2013

Geoviden bladet nr. 4 2013 handler denne gang om jordbund, som er de øverste meter af jordskorpen.

Vi bor oven på den, og vi lever af den jordbunden. Men hvad er det for en størrelse, og hvor findes Danmarks bedste jord. Det kan du læse om i bladet Geoviden nr. 4, 2013.

Jordbunden er fællesbetegnelsen for de øverste meter af jordskorpen, som er basis for den naturlige vegetation eller landbrugsafgrøder.

Den er dannet ved en mangeårig kemisk og fysisk forvitring af geologiske sedimenter og bjergarter. Det sker bl.a. ved omdannelse og nydannelse af mineraler, ved flytning af bestanddele og ved dannelse af humus i de overfladenære lag.

Det kan du læse om i bladet Geoviden nr. 4, 2013:

Jordbundsudvikling i danske landskaber
Jordbunden som landskabsdannende faktor
Kulstof & kvælstof på godt og ondt
Jordbunden som arkiv
Danmarks bedste jord
Jord og jordrelaterede emner

Læs nummeret: Jordbund

Geoviden 4. 2013