Olie og gas i dansk undergrund - læs bladet Geoviden

03-04-2013

Bladet Geoviden nr 1, 2013 fortæller om olie og gas i den danske undergrund. Læs bl.a. om oliedannelse i Nordsøen og om skifergas i Danmark

Olie og gas i den danske undergrund er temaet for det seneste nummer af det populærvidenskabelige blad Geoviden. Her kan du læse, hvordan disse energikilder dannes, og du finder historierne om olie og gas i lagene fra Juratiden og Miocæn. Endelig fortæller bladet om de metoder man anvender for at få mere olie ud af kalken i Nordsøen og du kan læse om skifergas i Danmark.

Læs om:

  • Olie- og gasdannelse i Nordsøbassinet
  • Jurassiske sandstensreservoirer
  • Miocæne kulbrinter
  • Skifergas i Danmark
  • Forbedret teknik for olieindvinding

Læs nummeret:
Olie og gas i dansk undergrund - Geoviden - Geologi og Geografi nr. 1, 2013