Se med, når geologerne borer i Birkerød Sø

28-09-2012

Geologer og arkæologer skal i gang med at belyse bebyggelsens udvikling og menneskenes skiftende udnyttelse af Nordøstsjællands landskab tilbage fra bronzealderen. Den 6. oktober kan du se med, når geologerne borer i Birkerød Sø

Lørdag d. 6. oktober kan du følge med i geologernes og arkæologernes arbejde med at kortlægge landskabets og bebyggelsens udvikling i Nordøstsjælland gennem de sidste 3000 år. Geologerne henter sedimentkerner op fra bunden af Birkerød Sø, og arkæologerne fortæller om datidens gårde og landbrug. Der bliver også lejlighed til at se nogle af de mange arkæologiske fund, der er gjort på egnen omkring Birkerød og Hørsholm.

Geologer fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og arkæologer fra Hørsholm Egns Museum og Saxo Instituttet ved Københavns Universitet er gået sammen i et tværvidenskabeligt forskningsprojekt. Projektet skal give ny viden om bebyggelsens udvikling og menneskenes skiftende udnyttelse af Nordøstsjællands landskab tilbage fra bronzealderen og frem til i dag. Det er en bevilling fra 15. Juni Fonden, der har muliggjort det nye forskningsprojekt.

En vigtig del af projektet drejer sig om at undersøge landbrugets udvikling og skovenes historie. Det sker ved geobotaniske undersøgelser af to søer, hvoraf Birkerød Sø er den første, som undersøges.

Vore søer rummer så at sige naturens eget 'Rigsarkiv', når vi vil belyse det danske landskabs udvikling. I søerne afsættes til stadighed sediment eller dynd på søbunden. I sedimentet indlejres blandt andet plante- og dyrerester fra søen selv og dens omgivelser i tidsmæssig rækkefølge. Ved at analysere indholdet af disse rester i en lagserie ned gennem søens bund, kan man få detaljerede oplysninger om søens og omgivelsernes udseende og ændringer gennem årtusinder.

Du kan følge med i boringerne og høre geologerne og arkæologerne fortælle lørdag d. 6. oktober kl. 14-16. Arrangementet foregår ved stien, der følger østsiden af Birkerød Sø. Der er adgang til stien ad Søholmsvej eller Skovgårdsvej.

Det er her ved Birkerød Sø, du kan følge geologernes arbejde.

Det er her ved Birkerød Sø, du kan følge geologernes arbejde.

Peter Rasmussen
GEUS
Telefon38 14 23 56
Ole Lass Jensen
Hørsholm Egns Museum