Grundlag for geotermisk varme i Sønderjylland og Slesvig-Holsten

21-09-2012

Mulighederne for at udnytte geotermisk varme og lagre energi i undergrunden vil blive undersøgt på tværs af grænsen i et nyt projekt med dansk og tysk deltagelse.

Et nyt projekt GeoPower, skal undersøge mulighederne for at udnytte den geotermiske varme i Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Bag undersøgelserne står en gruppe af tyske og danske forskningsinstitutioner, der også vil vurdere mulighederne for at lagre energi i undergrunden.

Investeringer i geotermiske anlæg er forbundet med en risiko, fordi succesen af de dyre boringer efter det varme vand er vanskelig at forudsige med tilstrækkelig sikkerhed. Desuden eksisterer der ikke tilstrækkelig information om mulighederne for underjordisk energilagring.

GeoPower projektet vil sammenstille relevante data fra undergrunden på tværs af grænsen, som senere kan anvendes af energiforsyningsselskaber, virksomheder og kommuner, der planlægger at udnytte varme fra undergrunden eller lagre energi i dybden.

"Varmeforsyningen fra vedvarende energi og lagring af overskydende vindkraft vil være afgørende for fremtiden for Sønderjylland og Slesvig-Holsten. GeoPower projektet giver et vigtigt bidrag til denne opgave," siger Sabine Rosenbaum fra Slesvig-Holstens geologiske undersøgelse LLUR, som leder projektet. "Indtil nu er brugen af dyb geotermisk energi i Slesvig-Holsten meget underudviklet, mens der i Danmark er nogle dybe geotermiske kraftværker, der opererer med økonomisk succes.

GEUS deltager i projektet, og institutionens geologer skal arbejde med at sammenstille geologiske modeller i hele regionen. Arbejdet i det sønderjyske område vil omfatte en videreudvikling af de geologiske modeller, som GEUS har lavet i forbindelse med geotermisk undersøgelser ved Sønderborg, Aabenraa og Tønder.

Projektpartnerne er:
Landesamt für Lanwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR)
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS),
Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet
Institut für Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universität Kiel

Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab gennem INTERREG VI A program Syddanmark-Slesvig-KERN og den europæiske fond for regional udvikling med et beløb på 546.000 Euro.

Kontakt:
Anders Mathiesen, GEUS
Tlf: 38 14 25 23
E-mail: anm@geus.dk

eller

Niels Poulsen, GEUS
Tlf: 3814 2366
E-mail: nep@geus.dk