Temamøde om skifergas, 30. oktober 2012

25-10-2012

Temamøde om skifergas på Geocenter Danmark den 30. oktober. Du vil høre om skifergas i USA og vurderinger af den globale skifer gas ressource, samt høre om dansk skifer geologi og igangværende undersøgelser i Nordjylland.

I Danmark såvel som i Europa er der stor interesse for udviklingen indenfor ukonventionelle energiressourcer, især på baggrund af de senere års markante udvikling med skifergas-indvinding i USA og Canada.

I de senere år er produktionen af skifergas i Nordamerika steget dramatisk, således at de ukonventionelle energiressourcer nu bidrager med ca. halvdelen af den totale indenlandske gasproduktion.

Dette har haft stor betydning for forsyningssikkerhed og prisudvikling og har i global sammenhæng også givet ændret efterforskningsmæssig fokus og flyttet investeringer fra konventionelle olie-gas projekter til skifergas. Der har imidlertid også været en del kritiske diskussioner; især er det blevet fremført at der kan være flere negative miljømæssige og klimatiske konsekvenser herved.

For at belyse nogle af disse forhold i en dansk og europæisk ressourcemæssig sammenhæng inviterer GEUS sammen med AAPG, DGF og SPE til et eftermiddagsmøde om skifergas.

Program:
Peter Britze (GEUS) starter med at give en kort introduktion om igangværende europæisk arbejde. Derefter vil Donald Gautier (USGS) give en oversigtspræsentation om skifergas i USA og USGS's igangværende vurderinger af globale skifer gas ressourcer. Niels Schovsbo (GEUS) giver en general præsentation af den dansk skifer geologi med baggrund i nyligt afsluttede og igangværende forskning. Afslutningsvis vil repræsentanter fra Total præsentere den geologiske model og boreplaner fra deres prospekt i Nordjylland.

Tid og sted:
Eftermiddagsmødet om skifergas vil blive afholdt den 30. oktober kl. 16.00 - 18.00 i Geocenteret, Auditorie A Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Ved arrangementets afslutning byder GEUS på forfriskninger og snacks.

AAPG: American Association of Petroleum Geologists
DGF: Dansk Geologisk Forening
SPE: Society of Petroleum Engineers