Molerets historie - Geoviden nr 3, 2012

10-10-2012

Moler med askelag er et specielt dansk geologisk fænomen. Ingen andre steder i verden finder man denne kombination af tætliggende askelag og hvidt moler.

Geologisk set er moler en diatomit, fordi bjergarten består af mere end 50% diatome-skaller. Diatomeer er kiselskallede encellede alger, der havde en kraftig opblomstring i Nordsøbassinet for 54 millioner år siden.
Mens diatomeerne trivedes i de øvre vandmasser og blev aflejret på havbunden, blev asken, der kom fra datidens meget aktive vulkaner i Nordatlanten, bragt hertil med vinden.
Læs om:

  • Jordarten Moler
  • Landet omkring molerhavet
  • Drivhusklima i tidligste Eocæn
  • Askelagene i moleret og den nordatlantiske vulkanprovins
  • Glacialtektonik i moleret
  • Glacialtektonisk deformation foran og under isen
  • Moler - et geologisk råstof

Læs nummeret: Molerets historie - Geoviden - Geografi og Geologi nr. 3, 2012
geocenter.dk/publikationer/geoviden

Geoviden forside

Geoviden nr 3, 2012 handler om molerets historie