Lang og intens smeltning på Indlandsisen

15-10-2012

Målinger på Indlandsisen i Sydgrønland viser, at 2012 havde den næst højeste isafsmeltning på 8.3 meter, siden målingerne begyndte i 2001

Kort der viser de otte områder på Indlandsisen, hvor der står målestationer

Kort der viser de otte områder på Indlandsisen, hvor der står målestationer, som drives af PROMICE programmet. I hvert område står der to eller tre stationer på isen i forskellige højder. I Sydgrønland Station QAS står der tre stationer. Stationen QAS_L, som er omtalt, står i 310 meters højde på isen.

Isafsmeltningen i meter pr år fra 2001 til 2012 ved station QAS_L

Isafsmeltningen i meter pr år fra 2001 til 2012 ved station QAS_L i 310 meters højde på Indlandsisen i Sydgrønland. Smeltningen ved stationen har været stigende fra 2001 til 2012. Forstør billede

En automatisk målestation på isen nær Upernavik

En automatisk målestation på isen nær Upernavik. Tallene viser de forskellige instrumenter: 1. sol- og jordstråling, 2. stationshældning, 3. satellitkommunikation, 4. vindhastighed og -retning, 5. snehøjde, 6. lufttemperatur og -fugtighed, 7. isafsmeltning, 8. solpanel, 9. styreenhed (inkl. lufttryk og isbevægelse), 10. batterier, 11. istemperatur i de øverste lag.