Thomas G. Vangkilde-Pedersen bliver ny statsgeolog i GEUS

22-11-2012

Seniorrådgiver cand.scient. Thomas G. Vangkilde-Pedersen bliver ny statsgeolog i GEUS. Her skal han lede afdelingen for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning i Aarhus.

Thomas Vangkilde-Pedersen tiltræder stillingen som statsgeolog ved GEUS' afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning i Aarhus per 1. januar 2013.

Thomas Vangkilde er 46 år og er uddannet geofysiker fra Aarhus Universitet i 1992. Han har derefter arbejdet 13 år i rådgivningsfirmaet Rambøll som geofysiker og projektleder indenfor områderne grundvandskortlægning, maringeologisk kortlægning, anlægsprojekter og geotermiske projekter.

I 2006 blev Thomas Vangkilde-Pedersen ansat i GEUS, hvor han arbejdede med geofysiske projekter. Bl.a. indgik han i Kontinentalsokkelprojektet, og han stod også for projektledelse af hele – eller dele af – flere store internationale forskningsprojekter om bl.a. CO2 lagring i undergrunden.

I 2008 skiftede han opgaver og arbejdssted til grundvandskortlægning i GEUS' Aarhus-afdeling, og han har her igangsat yderligere forsknings- og rådgivningsprojekter om geotermi.

Thomas Vangkilde får til opgave at udvikle og fastholde forsknings- og rådgivningsopgaver i GEUS' Aarhus-afdeling i samspil med GEUS' øvrige afdelinger og GEUS' mange kunder og interessenter.

Kontakt:
Seniorrådgiver Thomas G. Vangkilde-Pedersen, GEUS
Tlf.: 21 19 44 16
Email: tvp@geus.dk

Thomas G. Vangkilde-Pedersen bliver ny statsgeolog i GEUS.

Thomas G. Vangkilde-Pedersen bliver ny statsgeolog i GEUS.