Tiltrædelsesforelæsning for forskningsprofessor i bioteknologi. Torsdag 7. juni, kl. 15.00

04-06-2012

Forskningsprofessor i bioteknologi Jens Aamand holder tiltrædelsesforelæsning ved GEUS torsdag den 7. juni kl 15.00.

GEUS har ansat Jens Aamand som forskningsprofessor i bioteknologi. Her er han tilknyttet Geokemisk afdeling, hvor han skal være med til at styrke forskningen indenfor udvikling af nye metoder til rensning af forurenet jord og drikkevand.

Jens Aamand holder tiltrædelsesforelæsning torsdag den 7. juni kl. 15.00.

Sted:
GEUS
Øster Voldgade 10 (Indgang N)
Theodor Sorgenfrei Auditoriet
1350 København K

Jens Aamand blev tilknyttet GEUS i 1995, hvor han fik som opgave at opbygge et helt nyt mikrobiologisk laboratorium, og i øjeblikket er han projektleder for to store bioteknologiske projekter finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og EUs 7. rammeprogram (FP7). Projekterne omhandler udvikling af nye biologiske oprensnings-teknologier for pesticidforurenet jord og grundvand.