Klima- og miljøundersøgelser i Godthåbsfjorden, Grønland

11-06-2012

Fortidens klima og miljø i Godthåbsfjorden blev i maj måned undersøgt ved hjælp af sedimentkerner fra havbunden.

I maj måned indsamlede forskere fra GEUS og Grønland Naturinstitut og Klimacenter prøver fra havbunden i Godthåbsfjorden for at belyse klima- og miljøudviklingen flere tusind år tilbage i tiden. Arbejdet foregik fra Naturinstituttets nye skib Sanna.

Læs og se billeder:
På togt med Naturinstituttets nye skib Sanna: Maringeologiske undersøgelser i Godthåbsfjorden

Kontakt:
Seniorforsker Naja Mikkelsen, GEUS
Tlf: 38 14 23 64
E-mail: nm@geus.dk