Årsberetning 2011 for GEUS

25-06-2012

GEUS´ Årsberetning 2011 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.

2011 har været et produktivt og godt år for GEUS, hvor en stigende opgavemængde for mange interessenter og mange nye forskningsprojekter har sat sit præg på institutionens arbejde. Det skriver bestyrelsesformand Per Buch Andreasen og direktør Johnny Fredericia for GEUS i forordet til GEUS´ Årsberetning 2011. Publikationen, som har titlen: Viden til vækst og velfærd, beskriver udvalgte aktiviteter af GEUS´ virksomhed og dækker områderne:

Ny strategi for GEUS
Databanker og formidling
Vandressourcer
Energiråstoffer
Mineralske råstoffer
Natur og klima
GEUS derude
Året i glimt

Læs publikationen:Viden til vækst og velfærd. Årsberetning 2011.

GEUS´ Årsberetning 2011.

GEUS´ Årsberetning 2011.

Henrik Højmark Thomsen
Informationschef
GEUS
Telefon38 14 21 02