Udfordring af teori om masseuddøen

12-07-2012

Ny dansk undersøgelse, som netop er publiceret i tidsskriftet Geology udfordrer en populær teori om tidligere masseuddøen.

Ny dansk undersøgelse udfordrer en populær teori om den masseuddøen, der fandt sted i overgangen mellem de geologiske perioder Trias og Jura. Resultaterne giver os en bedre forståelse af, hvilken betydning nutidens klimaændringer har for livet på Jorden. Det skriver videnskab.dk.

Denne katastrofe er hidtil blevet forklaret med en voldsom vulkanisme, der frigav både kuldioxid og metan til atmosfæren, dvs. drivhusgasser der gjorde klimaet varmere og muligvis medførte, at metanis på bunden af verdenshavene smeltede.

Den teori svækkes nu, efter at en forskergruppe med Sofie Lindström fra GEUS i spidsen har publiceret nye resultater i en artikel i det anerkendte internationale videnskabelige tidsskrift Geology.

Den store masseuddøen sker ifølge vores studier mellem de to toppe i atmosfærens indhold af metan og kuldioxid og ikke samtidig med top nummer to, som hidtil antaget, siger Sofie Lindström til videnskab.dk

Læs artiklen på videnskab.dk: Populær teori for masseuddøen holder ikke vand
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/populaer-teori-masseuddoen-holder-ikke-vand

Kontakt:
Sofie Lindström, GEUS
Tlf.: 38 14 27 05
Email: sli@geus.dk

Undersøgelsen er finansieret af Geocenter Danmark