Sommerens mineralundersøgelser i Grønland

09-07-2012

Potentialet for blandt andet nikkel-mineraler i Sydøstgrønland er på programmet, når geologerne i juli drager til Grønland. Men også Nord- og Sydgrønland vil blive besøgt, for at undersøge potentialer for henholdvis zink og sjældne jordarters metaller (REE).

Interessen for grønlandske mineraler er stor, og mange selskaber efterforsker i øjeblikket i Grønland. Undersøgelserne i offentlig regi er også i fuld gang og indenfor et par uger starter GEUS en række mineralundersøgelser i Sydøstgrønland, Nordgrønland og Sydgrønland.

Mineralvurderinger i Sydøstgrønland
Efter flere års geologiske undersøgelser i Sydvestgrønland for at vurdere mineralpotentialet, er GEUS nu i gang med et tilsvarende arbejde i Sydøstgrønland mellem 62°N og 67°N. Det er et af de mindst undersøgte områder i Grønland, og for at råde bod på datamanglen gennemførte GEUS geologiske rekognosceringer og geokemiske undersøgelser i 2009 og 2010. Og i 2011 startede en egentlig undersøgelse og vurdering af regionens geologi og mineralressourcer. Disse undersøgelser fortsætter denne sommer.

Vurderingen gælder i først omgang Skjoldungen området mellem 62°N og 64°N, hvor der i løbet af sommeren vil blive indsamlet prøver til aldersbestemmelse af bjergarterne og til geokemiske, mineralogiske og petrologiske analyser. Endelig vil geologerne følge op på resultaterne fra de tidligere års undersøgelser ved at genbesøge de lokaliteter, hvor de indsamlede prøver har påvist kemiske signaler, som kan tyde på, at der er interessante mineraliseringer til stede.

Zink-undersøgelser i Nordgrønland
Zink er et af de metaller som er efterspurgt i verden og i juli og august vil geologer fra GEUS undersøge fem lokaliteter i det sydlige Peary Land i Nordgrønland, hvor der findes sedimentære forekomster af zink.

Aktiviteterne, som finansieres af GEUS og Råstofdirektoratet i Grønland, indgår i vurderingen af regionens råstofpotentiale. Sommerens undersøgelser er et spin-off af en ekspertworkshop som blev afholdt i 2011
på GEUS i hvilken potentialet for sedimentære zink-forekomster i Grønland blev vurderet.

"Vi skal nu op for at undersøge nogle af de lokaliteter i Nordgrønland, som blev udpeget som interessante under zink-workshoppen," siger Diogo Rosa fra GEUS, som leder sommerens ekspeditionen til området.

Undersøgelser af sjældne jordarter i Sydgrønland
Endelig vil geologer fra GEUS undersøge den geologiske Gardar Provins i Sydgrønland med henblik på at vurdere og forstå dannelsen af områdets indhold af en række af de kritiske mineraler. Forekomsterne af sjældne jordarter, samt niobium og tantal er her i centrum og malmgeologiske, petrologiske og mineralogiske undersøgelserne vil foregå i en række delområder i nærheden af Narsaq.

Undersøgelserne er en del af GEUS' strategiske satsning indenfor "ressourcevurdering af basale og kritiske mineraler".

Læs mere om zink workshop på GEUS i 2011
www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_arrangementer.pl?id=1321613674|cgifunction=form

Læs om GEUS' strategiske indsatsområde: ressourcevurdering af basale og kritiske mineraler" på side 36 i GEUS' Resultatkontrakt 2012-2015.
www.geus.dk/geus-general/geus-facts/resultatkontrakt2012-dk.htm

Kontakt:
Per Kalvig, GEUS
Tlf: 38 14 22 16
Email: pka@geus.dk

GEUS' mineralundersøgelser i Grønland, sommeren 2012. Generel mineralvurdering i Sydøstgrønland og undersøgelser af kritiske mineraler i Sydgrønland og zink i Nordgrønland.

GEUS' mineralundersøgelser i Grønland, sommeren 2012. Generel mineralvurdering i Sydøstgrønland og undersøgelser af kritiske mineraler i Sydgrønland og zink i Nordgrønland.