Salt - Geoviden nr 2, 2012

11-07-2012

Bladet Geoviden nr 2, 2012 fortæller om vores livsvigtige salt.

Salt er livsvigtig for os. Vi spiser det, og vi holder veje og fortove isfri med salt om vinteren. Men, hvor får vi egentlig salt fra? Det kan du læse om i det seneste nummer af det populærvidenskabelige blad Geoviden, sammen med andre historier om salt.

Læs om:

  • Salt - et vigtigt mineral
  • Saltet i Danmarks undergrund
  • Salt grundvand - vandet under det ferske grundvand
  • Nordens første storindustri - saltproduktionen på Læsø (1150-1652)

Læs nummeret: Salt - Geoviden - Geografi og Geologi nr. 2, 2012
geocenter.dk/publikationer/geoviden

Forside til Geoviden nr 2, 2012

Geoviden nr 2, 2012 handler om salt