GEUS deltager i 34. International Geological Congress i Brisbane, Australia, 5-10 august 2012

27-07-2012

Besøg vores stand "Nordic Resources" i udstillingsområdet og få information om mineral ressourcer i Grønland og forskningsaktiviteter ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Temaet i standen er "Nordic Resources" med vægt på mineraler i Skandinavien, Finland og Grønland.

GEUS driver standen sammen med Råstofdirektoratet (RD) i Grønland, og de Geologiske Undersøgelser i Finland (GTK), Norge (NGU) og Sverige (SGU).

I GEUS/RD delen kan man høre om mineraler i Grønland med fokus på sjældne jordarters metaller (REE), zink og kobber. RD og GEUS har udviklet en ny on-line web facilitet - the Greenland Mineral Resources Portal", som vil blive demonstreret i standen.

Greenland Mineral Resources Portal er en indgang til alle tilgængelige informationer om mineral ressourcer i Grønland. Portalen giver efterforskningsselskaber, forskere og andre interesserede adgang til data, rapporter, kort, og videnskabelig baggrundsviden om Grønlands geologi.

Besøg Greenland Mineral Ressource portal
www.greenmin.dk

Oplysninger om GEUS' forsknings- og rådgivningsaktiviteter:

I Review of Survey activities 2011 from GEUS, kan du læse 20 korte artikler om vand-, olie-, mineral-, og miljøaktiviteter i Danmark og Grønland og i andre dele af verden:
www.geus.dk/publications/bull/nr26/index-dk.htm

Læs korte historier i Årsberetning 2011 - Viden til vækst og velfærd om de seneste forsknings- og rådgivningsaktiviteter inden for databanker, vandressourcer, energiressourcer, mineralske råstoffer, natur og klima og internationalt udviklingsarbejde:
www.geus.dk/geus-general/geus-facts/aarsberetning11/aab11-dk.htm

Kontakt:
Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 02
Email: hht@geus.dk

Nordic Resources poster

GEUS deltager i standen "Nordis Resources" på 34. International Geological Congress i Australien