Radonguide til boligejere

16-01-2012

Ny hjemmeside
www.radonguiden.dk
skal informere danskerne om radon, og hvordan man kan nedbringe radonniveauet i hjemmet.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der findes i jorden. Herfra kan den sive ind i vores boliger og forøge risikoen for lungekræft. Det vurderes, at radonniveauet er for højt i ca. 350.000 danske boliger

På radonguiden kan boligejerne indtaste oplysninger om deres egen bolig og med det samme få svar på, om der er særlig risiko for radon. Man kan også få information om, hvordan man let og billigt kan måle radon i sin egen bolig. Mængden af radon i indeklimaet afhænger bl.a. af, hvor i landet man befinder sig, kælderforhold, husets alder m.v.

Læs mere om radonguiden på Energistyrelsens hjemmeside

GEUS har siden midten af 1990erne deltaget i en række projekter, som har undersøgt radonforholdene i Danmark. Nogle af resultaterne er publiceret i det populærvidenskabelige blad Geoviden:
Radon og radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter, Geoviden nr 4, 2010 - geoviden-4-2010.pdf pdf-fil ~6,5 mb