Mineraler, olie, grundvand og Arktis var på programmet under sydkoreansk ministerbesøg på GEUS.

20-01-2012

Mineraler, olie, grundvand og forholdende i Arktis var på programmet, da Sydkoreas udenrigsminister Kim Sung-Hwan og udenrigsminister Villy Søvndal besøgte GEUS.

Sydkoreas udenrigs- og handelsminister Kim Sung-Hwan har i denne uge været på officielt besøg i Danmark. Som en del af programmet besøgte Kim Sung-Hwan GEUS sammen med udenrigsminister Villy Søvndal den 19. januar 2012.

Under besøget fik ministrene præsenteret de naturgivne betingelser og mulighederne for efterforskning af en række ressourcer i Arktisk, som er af stor global interesse. Mødets formål var at afdække områder, hvor det kommende samarbejde indenfor Green Growth Alliance mellem Danmark og Sydkorea kunne udvikles yderligere. Der var stor interesse for udnyttelse af mineraler så som sjældne jordarter, men også for vandprojekter, hvor GEUS præsenterede nogle bud på områder, der kunne være af fælles interesse.
Endelig omfattede programmet en status og gennemgang af planer og forventninger til rigsfællesskabets kontinentalsokkelprojekt i det Arktiske Ocean.

"Det var spændende at få lov at deltage med ideer til virkeliggørelsen en grøn alliance, et område hvor Danmark og Sydkorea tilsammen vil stå stærkt i skabelsen af grøn vækst, og det var motiverende at kunne bidrage. Vi vil arbejde videre med idéerne frem mod deltagelsen i en dansk delegations besøg i Sydkorea, som vi blev inviteret til at deltage i", siger administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS.

Program ved ministerbesøget hos GEUS:

  • Status planer og forventninger til det danske kontinentalsokkelprojekt i det Arktiske Ocean
  • Overblik over olie/gas ressourcerne i Arktis og muligheder for efterforskning i Vest- og Nordøstgrønland
  • Efterforskning og indvinding af mineraler i Grønland
  • Kritiske mineraler inklusiv sjældne jordarter i Grønland
  • Mulighederne for koreansk/dansk samarbejde indenfor grundvandsområdet

Læs om det sydkoreanske ministerbesøg i Danmark på Udenrigsministeriets hjemmeside
um.dk/da/forsidenyheder/newsdisplaypage/?newsID=8EA03562-D07D-419C-8473-82E46997EB4B

Under besøget ved GEUS fik udenrigsministrene Kim Sung-Hwan og Villy Søvndal lejlighed til at selv at studere nogle prøver af de grønlandske bjergarter som indeholder sjældne jordarter.

Under besøget ved GEUS fik udenrigsministrene Kim Sung-Hwan og Villy Søvndal lejlighed til at selv at studere nogle prøver af de grønlandske bjergarter som indeholder sjældne jordarter.

Administrerende direktør Johnny Fredericia overrækker bogen -Geological history of Greenland- til udenrigs- og handelsminister Kim Sung-Hwan fra Sydkorea under besøget ved GEUS.

Administrerende direktør Johnny Fredericia overrækker bogen "Geological history of Greenland" til udenrigs- og handelsminister Kim Sung-Hwan fra Sydkorea under besøget ved GEUS.

Udenrigsminister Villy Søvndal får sig en snak med værterne fra GEUS efter besøget. Fra venstre vicedirektør Flemmings Getreuer Christiansen, statsgeolog Karen Hanghøj, udenrigsminister Villy Søvndal og administrerende direktør Johnny Fredericia.

Udenrigsminister Villy Søvndal får sig en snak med værterne fra GEUS efter besøget. Fra venstre vicedirektør Flemmings Getreuer Christiansen, statsgeolog Karen Hanghøj, udenrigsminister Villy Søvndal og administrerende direktør Johnny Fredericia.