International forskningsevaluering af programområdet Mineralske Råstoffer

28-12-2012

En international evaluering af forskningen på programområdet Mineralske Råstoffer viser, at GEUS fremviser høj forskningskvalitet på dette område.

GEUS har afsluttet en international evaluering af institutionens forskning indenfor programområdet Mineralske Råstoffer. Evalueringen foreligger i en rapport udarbejdet af et internationalt evalueringspanel.

Klima-, Energi og Bygningsminister Martin Lidegaard har taget evalueringspanelets rapport til efterretning og udtrykt tilfredshed med panelets positive vurdering af, at GEUS fremviser høj forskningskvalitet på dette område. Ministeren er samtidig glad for de konkrete anbefalinger til nye opgaver.

"Med den betydelige fokus, der er på sammenhængen mellem vækststrategier og ressourcer i både Grønland, Danmark, EU og i bredere international sammenhæng, finder jeg det af stor betydning, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har en stærk, anerkendt og centralt placeret forskningsinstitution som GEUS. GEUS' forskning i mineralske råstoffer er vigtig for ministeriets fokus på sårbarheden ved anvendelse af basale materialer til infrastrukturprojekter og brug af kritiske mineraler til grøn højteknologi. GEUS' forskning kan samtidig bidrage til diskussionen om ressourceeffektivitet og tilsvarende i forhold til ministeriets samarbejde med virksomheder og andre interessenter herom."

Læs evalueringsrapporten:
Scientific evaluation of Programme area 4 Raw Materials (2004-2010) at the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS).

Kontakt:
Vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 24
Email: fgc@geus.dk