Stort jordskælv ud for Grønlands østkyst torsdag d. 30/8 2012

30-08-2012

Et stort jordskælv som målte 6.8 på Richterskalaen, ramte torsdag eftermiddag den Midtatlantiske Ryg ud for Grønlands Østkyst.

Den Midtatlantiske Ryg er en undersøisk kæde af vulkaner, som ud for Grønland markerer grænsen mellem den Nordamerikanske Plade og den Eurasiske Plade. De to tektoniske plader bevæger sig væk fra hinanden med en hastighed på nogle få cm om året og sprækken fyldes løbende op med vulkansk materiale der bliver til ny havbund. Pladegrænsen løber på land hen over Island, men er ellers dækket af vand.

Den Midtatlantiske Ryg rammes jævnligt af jordskælv. Torsdagens jordskælv kom derfor ikke overraskende, og jordskælvet udgjorde ingen fare for mennesker. I nogle tilfælde kan kraftige undersøiske jordskælv starte en tsunami, men det sker kun når jordskælvet forskyder havbunden i lodret retning og dermed får sat alt vandet ovenover i bevægelse. Jordskælvet d. 30/8 2012 forskubbede havbunden i en ren vandret bevægelse, og dermed var det udelukket at en tsunami ville blive sat i gang.

Jordskælv der udgør en fare for tsunamier forekommer primært ved subduktionszoner, hvor to tektoniske plader bevæger sig mod hinanden. Den situation opstår primært i Stillehavet og Det Indiske Ocean, hvorimod de geologiske forhold i Atlanterhavet er langt fredeligere.

Kontakt:
Seniorforsker Tine B. Larsen, 38 14 24 27, tbl@geus.dk