Information og fakta om uran i Grønland

16-08-2012

GEUS har genudgivet et informationshæfte, som oplyser om uran, uranforekomster, efterforskning og miljø og sundhed i forbindelse med uranudvinding, samt erfaringer med udvinding i andre lande.

Uran findes i næsten alle bjergarter - også de grønlandske - og den teknologiske udvikling har gjort det muligt at udvinde uran fra bjergarter med meget lavt indhold. Grønland er derfor blevet interessant hos de selskaber, der leder efter nye uranforekomster, ligesom uran ofte sidder i de bjergarter, som bruges til udvinding af de såkaldte sjældne jordarters metaller.

I 2008 diskuterede Inatsisartut (Landstinget) de samfundsmæssige- og miljømæssige aspekter af brydning af uran i Grønland, med henblik på en eventuel ophævelse af nul-tolerancen. Diskussionen, om hvorvidt Grønland skal ændre praksis og tillade efterforskning og minedrift af uran, er især blevet aktuel i forbindelse med efterforskning på Kvanefjeld nær Narsaq af en række sjældne og efterspurgte grundstoffer, som ikke kan udvindes, uden at uran kommer med som biprodukt.

Naalakkersuisut (Det grønlandske selvstyre) har ønsket at orientere befolkningen om de forhold, der er af betydning ved eventuel minedrift af uran, og i denne forbindelse har GEUS udgivet dette informationshæfte, som oplyser om uran, uranforekomster, efterforskning og miljø og sundhed i forbindelse med uranudvinding, samt erfaringer med udvinding i andre lande.

Hæftet er både publiceret på dansk og grønlandsk, og begge versioner kan downloades på denne side.

Uran. Information og fakta om udvinding af uran i Grønland.
URAN_DK_oplag2_web_100dpi.pdf (pdf-fil ~10Mb)

Uran. Paasissutissat piviusullu Kalaallit Nunaani Uranimik piiaanermut tunngasut
URAN_GL_oplag2_web_100dpi.pdf (pdf-fil ~10Mb)

Kontakt:
Per Kalvig, GEUS
Tlf.: 38 14 22 16
Email: pka@geus.dk

Karen Hanghøj, GEUS
Tlf.: 38 14 22 22
Email: kha@geus.dk

forside til Uran magasin

GEUS har genudgivet et informationshæfte om uran