1. feltrapport fra LOMROG III ekspeditionen

12-08-2012

31. juli til 9. august. Ekspeditionen er, trods problem med lyttekabel, kommet godt i gang og har den 9/8 passeret 87 grader nord.

Isbryderen Oden forlader Svalbard med følgeskab af havheste. Isen nåes og der ses isbjørne. Møde med norsk luftpudefartøj. De seismiske undersøgelser påbegyndes, men der er problemer med et lyttekabel. Problemet løses heldigvis og de indsamlede data er meget brugbare.

Læs hele feltrapporten:
a76.dk/greenland/north/gr_n_expeditions/lomrog_2012/1_felt-rapport.html