Ny teknisk anvisning for udførsel af grundvandspejlinger

30-04-2012

GEUS har for Naturstyrelsen udarbejdet en ny teknisk anvisning for pejling af grundvandsstanden i felten.

Den tekniske anvisning er rettet mod det nationale overvågningsprogram for grundvand (NOVANA), men kan anvendes i alle sammenhænge, hvor der er behov for at kende grundvandsspejlets beliggenhed variationsmønster.
Der gives anvisninger på, hvorledes man indsamler data fra såvel enkeltpejlinger som fra pejleloggere, med fokus på sikring af korrekt indmåling og brug af målepunkter samt sporbarhed af data.
Den tekniske anvisning er den første i en række tekniske anvisninger, udarbejdes til NOVANA, for at sikre ensartede faglige standarder for såvel feltarbejde som dataarbejdet. Tekniske anvisninger for prøvetagning af grundvand , oprettelse af overvågningsboringer samt tekniske anvisninger for datahåndteringen, kvalitetssikring og brug af JUPITER er under udarbejdelse.

Læs/Download: Tekniske anvisning: Pejlinger af grundvandsstanden i felten (pdf-fil ~1mb)