Ny strategi for GEUS

24-04-2012

GEUS strategi 2012 er nu er tilgængelig i trykt og elektronisk udgave. Strategien har et 8-årigt sigt og udgør det strategiske grundlag for GEUS' resultatkontrakt for perioden 2012-2015.

'Geologi for samfundet - Viden til vækst og velfærd' er overskriften på GEUS' nye strategi, som nu er tilgængelig i trykt og elektronisk udgave. Strategien er udarbejdet af GEUS bestyrelse og ledelse i perioden fra juni 2010 til september 2011, hvor den blev tiltrådt af bestyrelsen. Medarbejderne har været inddraget gennem personalestrategimøder, og medarbejderne har på opfordring bidraget med et stort antal skriftlige forslag.

Strategien har et 8-årigt sigt og udgør det strategiske grundlag for GEUS' resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet for perioden 2012-2015.

Strategien er bl.a. baseret på udviklingstendenser i omverdenen og drivkræfter, som vil være styrende for GEUS' valg og prioritering af opgaver. Til drivkræfterne hører fx, at vi skal omstille energiforsyningen, tilpasse os klimaet og få styr på vores vandressourcer, og så vil der blive konkurrence om råstoffer og mineraler. Samtidig vil befolkningens sundhed være i fokus, og adgangen til natur og rekreative områder vil have stor betydning for befolkningens velvære.

Strategien består af en række sigtelinjer og faglige temaer samt organisatoriske tiltag, der skal understøtte GEUS' opgaveløsning. De strategiske sigtelinjer er langsigtede, overordnede og funktionelle sigtelinjer, som GEUS vil følge for bedst muligt at kunne opfylde sin mission, mens temaerne er faglige og omhandler de emner og overordnede formål, hvor GEUS strategisk vil fokusere sin virksomhed til gavn for samfundet.

Læs eller download: GEUS Strategi 2012. Geologi for samfundet - Viden til vækst og velfærd
www.geus.dk/geus-general/geus-facts/strategier-12-15-dk.htm

eller

Strategien kan rekvireres i trykt udgave fra GEUS ved henvendelse til:

Vinnie Hansen, GEUS
E-mail: veh@geus.dk

Faglige temaer i GEUS strategi 2012

Faglige temaer i GEUS strategi 2012.