Anholt - Geoviden nr 1, 2012

10-04-2012

Anholt midt i Kattegat dækker kun et areal på 22 kvadratkilometer, men øen rummer flere unikke landskabselementer.

Øens særprægede Ørken er en hævet strandvoldsslette delvis dækket af indlandsklitter. Studier af strandvoldene fortæller om ændringer i klima, havspejl og landhævning de sidste 7000 år, mens studier af klitterne fortæller om en omfattende sandflugt for 100500 år siden.
Flakket på øens nordkyst er et ungt marint forland under konstant forandring. Flakket har udviklet sig gennem de sidste 1000 år og har de seneste 7080 år flyttet sig østpå med imponerende hast. Samtidig er kystlinjen tæt ved øens havn rykket tilbage, og under kraftige vinterstorme skyller vandet nu ind over øens vigtigste vej.
Hele Anholt omkranses af kridhvide strande. Her kan der bades, men også samles sten. Nogle af disse sten, ledeblokkene, fortæller om fortidens isfremstød gennem Kattegat.

Læs nummeret på Geocentrets hjemmeside: "Anholt" Geoviden - Geologi og Geografi nr. 1, 2012