Uafhængige input om energi til EU

25-10-2011

Uafhængige vurderinger af olie, gas og geotermisk energi i Europa er afgørende for EU's institutioner. Peter Britze fra GEUS står i spidsen for en ekspertgruppe, som får input fra alle de europæiske landes nationale geologiske undersøgelser.

Energi-ressourcerne er afgørende for Europa, og derfor skal EU's institutioner have adgang til uafhængig information og rådgivning, når de udarbejder strategier. En ny gruppe, EGS GeoEnergi Expert Groupe, blev dannet med netop det mål i april 2010. Gruppen har allerede fremlagt sit første projekt, som er et oliegeologisk atlas for det område, som blandt andet rummer de danske olieforekomster det sydlige permiske bassin.

Bassinet inkluderer det sydlige Danmark og det nordlige Mellemeuropa samt en del af Nordsøen og Østersøen. Fordi GEUS har stor erfaring med olie og gas ressourcerne i Nordsøen, er Peter Britze fra GEUS formand for gruppen.

"Netop atlasset over det permiske bassin har haft stor betydning", mener Peter Britze. "For her tænker man ikke på, hvad der lige er i Danmark, men hvad der er i hele bassinet. Derfor får vi sammentænkt alt det, man ved om bassinet i alle de lande, det omfatter. Det giver os noget ekstra viden om hele bassinet, og om hvad vi har i den danske del af det".

Det næste projekt bliver en vurdering af gaspotentialet i de gamle bornholmske skifre. Skifrene findes i hele Østersø området, og derfor er projektet fælles for alle østersølandene. USA's geologiske undersøgelse, USGS, er inviteret til at deltage i projektet, da de har stor erfaring med at vurdere gaspotentialet i denne type skifre.

Kontaktperson:
Peter Britze, GEUS
tlf: 38142424
e-post: pbr@geus.dk

EGS GeoEnergi Expert Groupe er en ekspertgruppe under Eurogeosurvey, EGS. EGS er en paraplyorganisation for de nationale geologiske undersøgelser i 34 europæiske lande. Eurogeosurvey har et antal lignende ekspertgrupper inden for andre områder.