Klimaændringer i fortid og nutid i nyt nummer af Geoviden

03-11-2011

Det seneste nummer af bladet Geoviden bringer os godt rundt om emnet 'klimaændringer i fortid og nutid'

Klimaet har altid ændret sig. I det seneste nummer af bladet Geoviden gennemgår vi eksempler på, at klimaet i fortiden har været både varmere og koldere end i dag. Derefter ser vi på klimaudviklingen gennem de senere årtier, hvor opvarmningen har ført til, at både havis og gletsjeris er smeltet alarmerende hurtigt. Endelig ser vi på, hvad klimamodeller siger om fremtidens klima.

Læs nummeret: