Indlandsisen smelter og så stiger havet

04-11-2011

Danske glaciologer har målt en rekordstor afsmeltning fra Indlandsisen i 2010. Målingerne foregår under overvågningsprogrammet PROMICE.

Frem til 2007 havde man forventet, at ændringer i afsmeltningen af gletsjerne ville være langsomme. De seneste observationer viser dog, at processerne foregår langt hurtigere end først antaget.

Det betyder, at fremtidige havniveaustigninger som følge af afsmeltning fra Grønlands indlandsis meget vel kan overstige de forudsigelser, som refereres i IPCC's seneste rapport.

Det skriver Karen Edelvang, Andreas Ahlstrøm og Signe Bech Andersen i en kronik i Ingeniøren.

Læs kronikken i Ingeniøren: Indlandsisen smelter og så stiger havet

Kontakt
Statsgeolog Karen Edelvang, GEUS
Tlf.: 38 14 29 29
E-mail: kae@geus.dk

Kontakt
Seniorforsker Andreas Ahlstrøm
Tlf.: 38 14 27 94
E-mail: apa@geus.dk

Kontakt
Seniorforsker Signe Bech Andersen
Tlf.: 38 14 25 62
E-mail: siba@geus.dk