Grundvandspris til forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard

02-11-2011

Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS og professor Karsten Høgh Jensen fra Københavns Universitet modtog den 1. november G.O. Andrups Grundvandspris for deres udvikling af grundvandsmodellering som disciplin gennem mere end 30 år.

VandCenter Syd uddelte den 1. november 2011 G.O Andrups Grundvandspris til Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS og professor Karsten Høgh Jensen fra Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet.

Grundvandsprisen gives til personer som har ydet en særlig indsats for beskyttelse af grundvandet, og de to professorer modtog prisen for deres udvikling af grundvandsmodellering som disciplin gennem mere end 30 år. Prisen på 60.000 kr. blev overrakt af Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria Bisschop-Larsen på Dansk Vand Konference i Aarhus.

"Grundvandet er under pres fra sprøjtegifte. Hvis vi skal beskytte grundvandet bedst muligt, er vi nødt til at vide mest muligt om, hvordan det dannes, og hvordan sprøjtegiftene finder vej derned. Her er grundvandsmodellering et helt uvurderligt værktøj," begrunder Anders Bækgaard, direktør i VandCenter Syd, valget af årets prismodtagere.

Indenfor Geocenter Danmark arbejder forskningsgrupper fra GEUS og Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet tæt sammen om den hydrogeologiske forskning. Samarbejdet foregår blandt andet i forskningsprojektet NICA, som udvikler værktøjer til at bestemme nitratreduktionen i undergrunden mellem rodzonen og vandløb og forskningsprojektet HYACINTS, som er i gang med at udvikle bedre redskaber til at vurdere effekten af klimaændringerne på Danmarks vandressourcer både på landsbasis og lokalt. Og i forskningscenteret HOBE er forskningsgrupperne i gang med at forbedre vores viden om de processer der styrer vandets kredsløb, så vi bliver bedre til at opstille de hydrologiske modeller, der bliver brugt i forvaltningen af Danmarks vandressourcer.

"Jeg ser det som et skulderklap til den hydrogeologiske forskning, som foregår i Geocenter Danmark. Det er et eksemplarisk samarbejde, hvor to forskergrupper i mange år har arbejdet tæt sammen om at udvikle nye værktøjer til forvaltning af vandressourcerne," siger Jens Christian Refsgaard.

Yderligere oplysninger
Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard, GEUS
Tlf: 38 14 27 76
E-mail: jcr@geus.dk

Læs mere om Grundvandsprisen på VandCenter Syds hjemmeside

Læs mere om NICA forskningsprojektet på projektets hjemmeside
nitrat.dk

Læs mere om HOBE forskningscenteret på centerets hjemmeside

Jens Christian Refsgaard til venstre og Karsten Høgh Jensen modtog 1. november 2011 G.O Andrups Grundvandspris. Foto: VandCenter Syd.